Lid worden

Een jaarlidmaatschap van vereniging ‘Werkgroep Astrofotografie’ geeft recht op toegang tot de twee verenigingsbijeenkomsten en ontvangst van de voorjaars- en najaarsuitgave van ons magazine ASTROBulletin. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de betaling bij de penningmeester is binnengekomen, met dien verstande dat een nieuwe aanmelding vóór 1 oktober 25,00 euro bedraagt en ná 1 oktober bedraagt de restcontributie 12,50 euro. In dat laatste geval ontvangt het nieuwe lid alleen de najaarseditie van ons magazine ASTROBulletin.

Wil je lid worden?
De contributie bedraagt 25,00 euro per kalenderjaar. Je bent lid door overmaking van dit bedrag naar NL39 INGB 0001 8913 03 t.n.v. de penningmeester ‘Werkgroep Astrofotografie’ te Amersfoort. Vul daarnaast ook even het contactformulier in (zie hieronder) en vergeet niet de postcode en het huisadres te vermelden waar we het ASTROBulletin naar toe kunnen sturen.

Lidmaatschap per nieuw ingaand jaar.
Het lidmaatschapsjaar is bijna voorbij en je wilt verenigingslid blijven? Dan is het de bedoeling dat je in december weer jouw lidmaatschap verlengd d.m.v. het overmaken van 25,00 euro o.v.v. “Contributie 20??” (jaartal invullen). Zo ben je verzekerd van automatische ontvangst van ASTROBulletin en gratis entree op onze twee bijeenkomsten. Wil je jouw lidmaatschap stoppen, dan ontvangt de secretaris graag een bericht waarin je dit vermeld.