Lid worden

Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging ‘Werkgroep Astrofotografie’ gaat in op het moment dat de betaling bij de penningmeester is binnengekomen, met dien verstande dat een nieuwe aanmelding vóór 1 oktober 25,00 euro bedraagt en ná 1 oktober bedraagt de restcontributie 12,50 euro. In dat laatste geval ontvangt het nieuwe lid alleen de laatste editie van ons magazine ‘AstroBulletin’.

Wil je lid worden?
De contributie bedraagt 25,00 euro per kalenderjaar. Je bent lid door overmaking van dit bedrag naar NL39 INGB 0001 8913 03 t.n.v. de penningmeester Werkgroep Astrofotografie te Utrecht. Vul daarnaast ook even het contacformulier in, en vergeet niet het adres te vermelden waar we het ‘AstroBulletin’ naar toe kunnen sturen.