Lid worden

Een jaarlidmaatschap van vereniging ‘Werkgroep Astrofotografie’ geeft recht op toegang tot de twee verenigingsbijeenkomsten en ontvangst van de voorjaars- en najaarsuitgave van ons magazine ASTROBulletin. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de betaling bij de penningmeester is binnengekomen, met dien verstande dat een nieuwe aanmelding vóór 1 oktober 25,00 euro bedraagt en ná 1 oktober bedraagt de restcontributie 12,50 euro. In dat laatste geval ontvangt het nieuwe lid alleen de najaarseditie van ons magazine ‘ASTROBulletin’.

Wil je lid worden?
De contributie bedraagt 25,00 euro per kalenderjaar. Je bent lid door overmaking van dit bedrag naar NL39 INGB 0001 8913 03 t.n.v. de penningmeester ‘Werkgroep Astrofotografie’ te Utrecht. Vul daarnaast ook even het contactformulier in (zie hieronder) en vergeet niet de postcode en het huisadres te vermelden waar we het ‘ASTROBulletin’ naar toe kunnen sturen.