Lid worden

Een jaarlidmaatschap van vereniging ‘Werkgroep Astrofotografie’ geeft recht op toegang tot de twee verenigingsbijeenkomsten en ontvangst van de voorjaars- en najaarsuitgave van ons magazine ASTROBulletin. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de betaling bij de penningmeester is binnengekomen, met dien verstande dat een nieuwe aanmelding vóór 1 oktober 25,00 euro bedraagt en ná 1 oktober bedraagt de (rest)contributie 12,50 euro. In dat laatste geval ontvangt het nieuwe lid alleen de najaarseditie van ons magazine ASTROBulletin.

Wil je lid worden?
De contributie bedraagt 25,00 euro per kalenderjaar. Je bent lid door overmaking van dit bedrag naar NL39 INGB 0001 8913 03 t.n.v. de penningmeester ‘Werkgroep Astrofotografie’ te Amersfoort. Vul ook even het contactformulier in (zie hieronder) en vergeet niet de postcode en het huisadres te vermelden waar we het ASTROBulletin naar toe kunnen sturen.

Lidmaatschap per nieuw ingaand jaar.
Het lidmaatschapsjaar is bijna voorbij en je wilt verenigingslid blijven? Dan is het de bedoeling dat je in december weer jouw lidmaatschap verlengd d.m.v. het overmaken van 25,00 euro o.v.v. “Contributie 20??” (jaartal invullen). Zo ben je verzekerd van automatische ontvangst van ASTROBulletin en gratis entree op onze twee bijeenkomsten. Wil je jouw lidmaatschap stoppen, dan ontvangt de secretaris graag een bericht waarin je dit vermeld.

Belangrijk: betaal de contributie op tijd!
Om extra ledenadministratie te voorkomen, dient de 25 euro lidmaatschapsbetaling VÓÓR 1 MAART van het betreffende lidmaatschapsjaar bij onze penningmeester binnen te zijn! Het komt namelijk voor dat een betaling pas ver na deze datum bij ons binnen komt en dat geeft ons onduidelijkheid en administratieve rompslomp. Bovendien moeten we dan ASTROBulletins apart gaan nasturen naar te laat betalende leden. Bij een betaling NÁ 1 MAART, wordt het maartnummer van ASTROBulletin niet meer naar die betreffende persoon verstuurd (tenzij daar extra voor wordt betaald).
Dus: betaal op tijd en voorkom dat je automatisch het maart- en oktobernummer zal moeten missen.