Voorjaarsbijeenkomst op zaterdag 1 april 2023 in Gouda

Op zaterdag 1 april 2023 hielden we onze voorjaarsbijeenkomst. De locatie was weer zalencentrum ‘Le Patapouf’, Kolkmanstraat 1-3 in Gouda.

Wegens technische problemen was de bijeenkomst deze keer NIET via een LIVE-STREAM te volgen.

De geslaagde bijeenkomst is uiteraard opgenomen en terug te kijken op ons YouTube-kanaal via deze link:

Dit was het gevarieerde lezingsprogramma van zaterdag 1 april 2023:

Za. 28 januari 2023: VVS Astrofotografiedag in Hove (B)

Op zaterdag 28 januari 2023 wordt weer de jaarlijkse VVS Astrofotografiedag op Volkssterrenwacht Urania in Hove (bij Antwerpen) gehouden. Iedereen is van harte welkom bij onze Vlaamse astrovrienden om deze astrodag bij te wonen.

Deelname is gratis voor leden van de VVS en van Urania. Anderen betalen 10 euro.

Informatie en inschrijving via deze link:

http://www.vvs.be/astrofotografiedag-2023

Wij wensen de Vlaamse astrofotografietak een mooie en geslaagde dag toe!

– Het bestuur van vereniging ‘Werkgroep Astrofotografie’

Voorjaarsbijeenkomst op zaterdag 9 april 2022

Vanwege coronamaatregelen konden we in 2020 en 2021 geen landelijke bijeenkomsten houden. Gelukkig is het nu weer mogelijk en op zaterdag 9 april komen we bij elkaar in zalencentrum ‘Le Patapouf’ in Gouda met een gevarieerd lezingsprogramma.

Het programma en de locatie van de verenigingsdag staat vermeld in ASTROBulletin 66 (maartnummer), dat inmiddels naar alle verenigingsleden is verstuurd. Bovendien wordt er op 15 maart een (allereerste) NIEUWSBRIEF naar alle verenigingsleden gemaild.

LET OP!
I.v.m. de maximale zaalcapaciteit van 90 personen, houden we voor deze bijeenkomst een VERPLICHTE AANMELDING! Deze aanmelding kan alléén via een speciaal aanmeldingsformulier. De link naar dit aanmeldingsformulier staat vermeld op onze startpagina (vanaf 15 maart actief!):

Vul de aanmelding dus snel in om te voorkomen dat je die dag niet kan worden binnengelaten! De SPREKERS uit het programma hoeven zich NIET aan te melden.

De dag is alléén toegankelijk voor verenigingsleden. Er is deze keer geen mogelijkheid voor adverteerder-stands. Wel voor verkoop van tweedehands astrospullen van leden.

NB: voor diegene die niet naar de voorjaarsbijeenkomst op 9 april kunnen komen, is er goed nieuws: er zal die dag een LIVE-STREAM worden uitgezonden op ons YouTube-kanaal! De YouTube-link wordt enkele dagen vóór de bijeenkomst bekend gemaakt.

Privacy-verklaring van de vereniging

Algemene gegevens
De Vereniging Werkgroep Astrofotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.

De contactgegevens van de Vereniging Werkgroep Astrofotografie zijn:
http://www.vereniging-astrofotografie.nl
Zachtgroen 17
2718 GM Zoetermeer
Telefoon 06 – 54 98 55 07

Johan Bakker is als secretaris van de vereniging de contactpersoon voor privacy gerelateerde zaken. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens is hij te bereiken via verenigingastrofotografie@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Werkgroep Astrofotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid van de vereniging bent geworden of omdat u deze zelf aan ons op onze website heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam (leden)
  • Adresgegevens (leden)
  • Telefoonnummer (leden)
  • E-mailadres (leden en niet-leden)
  • Betaalgegevens (leden)

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
De Vereniging Werkgroep Astrofotografie verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien voor vereniging gerelateerde zaken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Vereniging Werkgroep Astrofotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de betaalgegevens die wij voor de fiscus moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Vereniging Werkgroep Astrofotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor het versturen van nieuwsbrieven aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Vereniging Werkgroep Astrofotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van de Vereniging Werkgroep Astrofotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en we deze kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventueel verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Werkgroep Astrofotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar verenigingastrofotografie@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar altijd binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Vereniging Werkgroep Astrofotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via verenigingastrofotografie@gmail.com.

Vragen
Wanneer u nog vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door de Vereniging Werkgroep Astrofotografie kunt u deze sturen naar verenigingastrofotografie@gmail.com.
U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

– Het bestuur

Webinar op za. 9 oktober 2021 met diverse onderwerpen

Onze 3e webinar op zaterdag 9 oktober 2021 wordt weer via ons eigen YouTube-kanaal LIVE uitgezonden. Deze uitzending is openbaar en dus ook door niet-verenigingsleden te volgen. Het is ook weer mogelijk om tijdens de livestream-uitzending vragen aan de sprekers te stellen d.m.v. de chat-functie. Een bestuurslid achter de schermen speelt de vragen door aan de spreker.

Er zijn 9 oktober voordrachten van 2 sprekers met 3 verschillende onderwerpen: Venusfotografie, time-lapsefotografie en astrospectografie. Kijken, dus!

De specifieke YouTube-link:
https://www.youtube.com/watch?v=YiMFK3vqRn8

Webinar ‘Deepsky-astrofotografie’ van za. 24 april 2021

Onze 2e webinar heeft als thema: ‘Deepky-astrofotografie’. Het betrof weer een openbare livestream-uitzending van 20.00 tot 22.00 uur. Ook was er weer de mogelijkheid om LIVE vragen te stellen d.m.v. de chat-functie.

De webinar heeft twee hoofdsprekers. Johan Bakker (Zoetermeer) geeft uitleg hoe je het beste vanuit lichtvervuilde gebieden (en die zijn er helaas veel in Nederland!) met o.a. de juiste filtertechnieken toch mooie resultaten kunt behalen. De andere hoofdspreker, André van der Hoeven (Hendik-Ido-Ambacht), neemt je mee met een boeiende presentatie over astrofotografie met een ‘wetenschappelijk’ sausje: de levensloop van sterren, ofwel sterevolutie!

Ook zijn er twee kortere presentaties: poolafstelling door Petra van der Meijs (Amersfoort) en de uitreiking van de ‘J. der Kinderen AanmoedigingsPrijs 2021’. Dit jaar is de gelukkig winnaar: Wim Klein Breteler (Texel). Hij neemt ons mee naar o.a. verlichtingsloze (!) natuurcampings in Spanje en Frankrijk.
Voor geïnteresseerden zijn hier 2 links naar de websites: http://www.campingvuedulac.com en http://www.campinglaforet.nl
Beide campings zijn gelegen in het donkere Nièvre, in de streek Bourgogne in Frankrijk.

De uitzending blijft op ons YouTube-kanaal geparkeerd staan en is dus te allen tijden terug te kijken:

Onze 1e webinar van za. 3 oktober 2020 (thema: ‘planeetfotografie’) is ook terug te kijken via ons YouTube-kanaal:

Met vriendelijke groeten,
– Het bestuur

Mis geen website-bericht: meld je aan voor de email nieuwsbrief!

Op onze website worden soms verenigingsberichten geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld een belangrijke mededeling zijn over ons betalingsbeleid, een bijeenkomstaankondiging of -programma enz.

Als je geen bericht wilt missen, klik dan rechtsonder op de website op het witte icoontje met ‘Volg’ (zie plaatje met rode pijl). Er verschijnt dan een venstertje waarin je je emailadres kunt invoeren (zie rode ovaal). Klik vervolgens op ‘Meld mij aan’ en je ontvangt dan automatisch een email als er op de website een nieuw bericht is geplaatst. Zo blijf je altijd op de hoogte van mededelingen en nieuwtjes binnen onze vereniging!

Lidmaatschapsbetaling voor 2021

Beste leden,

Naar aanleiding van de ‘Belangrijke betalingsmededeling’ op het losse A5je dat bij ASTROBulletin 64 zit, kreeg onze penningmeester opeens enkele 25 euro lidmaatschapsbetalingen van leden DIE DAT VOOR 2021 AL BETAALD HADDEN!

Voor de duidelijkheid: als je al voor 2021 betaald hebt, dan hoef je niet NOG EENS 25 euro te betalen. Het feit dat je ASTROBulletin 64 (de maart 2021 uitgave) hebt ontvangen, geeft aan dat je voor 2021 al betaald hebt.

Voor die leden die nu 25 euro EXTRA (25 euro te veel dus), betaald hebben: de vereniging beschouwt dit als een lidmaatschapsbetaling voor 2022. Die specifieke leden hoeven eind van dit jaar het 25 euro lidmaatschapsgeld voor 2022 dus NIET meer te betalen.

– Het bestuur

Aankondiging: live webinar-uitzending ‘DEEPSKY’ op zaterdag 24 april 2021!

Als alternatief voor onze voorjaarsbijeenkomst (afgelast vanwege Coronamaatregelen), is er op zaterdag 24 april 2021 vanaf 20.00 uur een online webinar-uitzending georganiseerd. Thema: ‘DEEPSKY’. Deze webinar is openbaar, dus ook voor niet-verenigingsleden te volgen. Het is mogelijk om tijdens de livestream-uitzending vragen te stellen d.m.v. de chat-functie.

De benodigde YouTube-link voor deze webinar wordt enkele dagen voor de uitzending op deze website en op onze Facebook-pagina bekend gemaakt. Houdt de berichten hierover dus in de gaten. Tot ‘ziens’ op zaterdag 24 april a.s.!

Belangrijk: betaal de contributie vóór 1 maart!

Om extra ledenadministratie te voorkomen, dient de 25 euro lidmaatschapsbetaling VÓÓR 1 MAART bij onze penningmeester binnen te zijn! Het komt namelijk voor dat een betaling pas ver na deze datum bij ons binnen komt en dat geeft ons onduidelijkheid en administratieve rompslomp. Bovendien moeten we dan ASTROBulletins apart gaan nasturen naar (te) laat betalende leden, die dan vaak al van de ledenlijst zijn afgehaald. Bij betaling NÁ 1 MAART, wordt het MAARTnummer van ASTROBulletin niet meer naar die betreffende persoon verstuurd, tenzij daar extra portokosten voor worden betaald.
Dus: betaal op tijd en voorkom dat je van de ledenlijst wordt afgehaald en je dus het oktobernummer moet missen.